domingo, 15 de diciembre de 2013

PYRACANTHA


 • Data adquisició-Fecha adquisición-Date acquisition:02/12/13
 • Lloc adquisició-Lugar adquisición-Lieu acquisition: REUS (TARRAGONA)
 • Origen: 
 • Edat aprox-Edad aprox-Age aprox: 
 • Tipus abono-Tipo abono-Type d'engrais: BIOGOLD / LI-ONE
 • Alçada-Altura-Hauteur: 26 cm
 • Nebari: 8/9 cm


 • 02/12/13: Doncs aquí us presento aquesta nova adquisició. És una Pyracantha regal de la meva companya de Bonsais Mª Teresa de Reus. És un arbre que va patir fa un any l'atac dels coloms. El van fer caure a terra, i va estar uns dies fora de la torreta, cosa que va provocar que una part de l'arbre s'assequés. Ara que ja ha agafat forces, s'ha de tornar a remodelar i intentar omplir la part que va quedar malmesa per als simpàtics coloms... 

  02/12/13: Os presento esta nueva adquisición. Es una Pyracantha regalo de mi compañera de Bonsais, Mª Teresa de Reus. Es un árbol que padeció hace un año, el ataque de unas palomas. Hicieron que se cayera al suelo, y estuvo unos días fuera de su maceta, cosa que provocó que parte del árbol se secase. Ara que ya ha cogido fuerzas, hay que volver a modelarlo e intentar rellenar la parte que quedó estropeada por las simpáticas aves...

  02/12/13: Je vous présente cette nouvelle adquisition. Il s'agit d''un Pyracantha, un cadeau de ma compagne de Bonsais, Mª Teresa de Reus. L'arbre fut objet il y a un an d'un attaque d'une bande de pigeons. L'arbre tomba par terre et resta quelques jours avec les racines hors du pot, ce qui provoca la mort d'une part des branches. Maintenant qu'il a pris ces forces à nouveau, il est temps de le modeler et d'essayer de remplir la partie abimée à cause des simpathiques pigeons...

  14/12/13: Avui, al curs de bonsais, li ha tocat a la Pyracantha. Després d'estudiar-la amb el meu mestre, en Pere, hem decidit primer de tot rebaixar amb la podadora còncava els munyons que estaven secs a la dreta i al darrera de l'arbre. A mi no em desagradaven, però tampoc aportaven molta cosa. D'aquesta manera, les curves s'han suavitzat. Per tal de potenciar el front, hem tallat la branca que tenia al davant, i que ens venia just a la cara. D'aquesta manera el tronc es veu molt millor. També hem tallat una branca que sortia recta cap amunt. S'havia deixat per fer un possible àpice, però finalment, l'àpice serà una altre. He procedit a alambrar branques i en Pere, les ha col.locades. Crec que el resultat és satisfactori.

  14/12/13: Hoy en el curso de Bonsais, le ha tocado el turno a la Pyracantha. Después de estudiarla con mi maestro, Pere, hemos decidido en primer lugar rebajar con la podadora cóncava los muñones que estaban secos a la derecha y en en la parte trasera del árbol. A mi no me desagradaban,pero tampoco aportaban mucho al árbol. De esta manera, las curvas se han suavizado. Con el objetivo de potenciar el frente de árbol, hemos cortado una rama que tenía en la parte delantera y que venía justo de cara al mirarlo. De esta manera el tronco se ve mucho mejor. También hemos cortado una rama que salía recta hacia arriba. Se había dejado para hacer un posible ápice, pero finalmente el ápice será otro. He procedido a alambrar las ramas, y Pere las ha colocado. Creo que el resultado es satisfactorio.

  14/12/13: Aujourd'hui  dans le cours de Bonsai, ça été le tour du Pyracantha. Après l'avoir étudié avec mon maitre Pere, nos avons décidé en premier lieu de reduire avec la pince concave les vieux restes de tronc qui étaient secs à droite et a gauche de l'arbre. Ils me déplaisaient pas, mais ils n'apportaient aucune avantage a l'arbre. Ce cette manière, les courbatures du troncs on devnues plus douces. Nous avons aussi tailler une branche qui étaient située juste sur le devant de l'abre. De cette manière nous avons potencié le front et le tronc. Nous avons aussi tailler une branche qui sortait raide ver en haut. Elle avait été laissé afin de faire un possible sommet, mais finalment le sommet sera finalment un autre. J'ai procédé à ligaturé les branches et Pere les a mis en place. Je pense que le resultat est satisfactoire.


  domingo, 24 de noviembre de 2013

  PROVES II: EVOLUCIÓ 09/11/13

  PRUEBAS II: EVOLUCIÓN 09/11/13

  ESSAIS II: EVOLUTION 09/11/13


  09/11/13: A principis d'any, vaig mostra una torreta de proves, on tenia unes branquetes plantades. Es tractava d'un Om i d'una Magranera. Uns esqueixos que havia agafat d'uns restes de poda del curs de bonsai. Avui, 11 mesos després, vull afegir unes fotos de l'evolució d'aquests esqueixos després d'haver-los separat i posat en torretes independents. A veure com evolucionen.

  09/11/13: A principio de año, mostré una maceta de pruebas donde tenía unos esquejes plantados. Se trataba de un Olmo y de un Granda. Unos esquejes que habçía cogido de unos restos de poda del curso de bonsais. Hoy, 11 meses después, quiero añadir unas fotos de la evolución de los mismos después de haberlos separado y plantado en macetas independientes. A ver como evolucionan.

  09/11/13: En début d'année, j'avais montré un pot ou j'avais planté une petite branche d'Orme et de Grenadier. Il s'agisait de quelques restes de tailles que j'avais pris du cour de bonsai. Aujourd'hui, 11 mois plus tard, je rajoute  les photos de l'évolution de ces petits essais aprés les avoir replantés dans des pots independants.  MOSTRA TARDOR ASSOCIACIÓ TARRAGONA BONSAI 17-11-13  Cryptomeria 


  Malus


  Cryptomeria japonica
  Ginkgo

  Ulmus


  Ficus

  Ficus

  Ginkgo

  Olea Europaea

  Olea Europaea  Acer

  Ficus

  Acer  Ulmus

  Ulmus

  Punica Granatum


  Ulmus

  Olea Europaea


  Carpinus


  Quercus
  Taxus

  Malus  Ulmus  Ficus

  Ficus  Ulmus


  Ceratonia siliqua

  Ceratonia siliqua  Ginkgo

  Ginkgo

  Ginkgo


  Quercus  Olea europaea
  Acer


  Malus  Ficus carica

  Malus

  Olea Europaea
  Ficus

  Taxus  Taxus

  Acer

  Ginkgo