miércoles, 21 de noviembre de 2012

JASMINUM NUDIFLORUM

I • Data adquisició-Fecha adquisición-Date acquisition:02/10/11
 • Lloc adquisició-Lugar adquisición-Lieu acquisition: Mistral Bonsai - CAMARLES (TARRAGONA)
 • Origen:
 • Edat aprox-Edad aprox-Age aprox: 5 anys
 • Tipus abono-Tipo abono-Type d'engrais: BIOGOLD

 • TREBALLS-TRABAJOS-TRAVAUX:

  01/11/11: Trasplant de la torrreta original (plàstic) a torreta gran de terrissa sense tocar arrels.
  01/11/11: Trasplante de la maceta original (plástico) a la maceta grande de barro sin tocar raices.
  01/11/11: Rempotage du pot originel (plastique) a pot a fleurs en argile sans toucher les racines.

  21/01/12: Poda estructural i filferrat
  21/01/12: Poda estructural y alambrado
  21/01/12: Taille de structure et ligature.

  10/03/12: Trasplant de la torrreta de terrissa a una torreta de bonsai per a cultiu.
  10/03/12: Trasplante de la maceta de barro a una maceta de bonsai para cultivo.
  24/03/12: Rempotage du pot d'argile a un pot bonsai pour culture.


  HISTÒRIA- HISTORIA-HITOIRE:


  Vaig adquirir aquest Jasmí per casualitat i sense saber que era un jasmí. En una visita que vaig al Mistral Bonsai on buscava uns garrofers, la meva parella va trobar aquest arbre. Com podeu veure a la primera foto, tenía moltíssima fulla però a mi no em va fer gens el pes. A part d'això, no estava etiquetat, per tant no sabiem ni quina espècie era ni el preu... Quam vam arribar a la caixa, la persona que ens va atendre, ens va dir que probablement seria una varietat de Ilex Mycrophyla, així que el vaig es va quedar batejat d'aquesta manera. Una vegada a casa, mirant fotos dels Ilex per Internet, a mi no em quadraba cap amb l'arbre que tenia, però tampoc vaig poder trobar res semblant a l'arbre en questió... No va ser fins al gener de 2012 quan per sorpresa meva, va comença a florir tot i la poda al que li havia fet anteriorment. Evidentment, l'arbre en aquest moment va revelar la seva veritable identitat, un Jasmí d'hivern.

  Adquirí este Jasmín por casualidad y sin saber que era un Jasmín. En una visita que hice a Mistral bonsai dónde buscaba unos algarrobos, mi pareja encontró este arbol. Como podéis ver la primera foto, tenía mucha hoja, pero a mi no me hizo demasiada gracia. A parte de eso, no estaba etiquetado, por lo tanto no sabiamos ni que especie era, ni que precio tenía. Cuando llegamos a la caja, la persona que nos atendió, nos dijo que probablemente sería una variedad de Ilex Mycrophylla, así que se quedó bautizado de esta manera. Una vez en casa, mirando fotos de Ilex por Internet, ninguna se parecía al arbol que tenía en casa, pero tampoco encontré a que especie pertenecía el arbol en questión... No fué hasta el mes de enero de 2012 cuando para sorpresa mía, el árbol empezó a florecer a pesar de la poda que le había hecho unas semanas antes. En este momento el árbol reveló su verdadera identidad, un Jasmín de Invierno.

  J'ai acquis ce Jasmín d'hiver par hasard et sans savoir que c'était un Jasmin. Lors d'une visite que j'ai faite a Mistral bonsai ou je recherchais des carboussiers, mon couple trouva cet arbre. Comme vous pouvez voir sur la première photo, il avait beaucoup de feuilles, mais a premier coup d'oeil, il ne m'a pas plus d'avantage. A part de ça, il n'avait pas d'étiquète, donc nous ne savions pas l'èspece ni le prix de l'arbre. Quand nous sommes arrivés a la caisse, la personne qui nous a acceuillis, nous a dit que probablement il s'agisait d'une variété d'Ilex Mycrophylla, et il resta alors baptisé de cette avec ce nom. Une fois arrivé a la maison, j'ai recherché des photos d'Ilex par Internet, mais aucunes d'elles corresonpondaient a l'arbre que j'avais acquis. Ce n'est pas avant le mois de janvier 2012 quan l'arbre commencé a fleurir qu'il a découvert finalement sa véritable identité, un Jasmin d'hiver.

  NOTES-NOTAS-NÔTES:

  Per aquest any 2013 el següent pas, serà tornar a podar desprès de la floració i recolocar algunes branques amb fillferro. Probablement, al 2014, si tot va bé, el canviaré a una altra torreta de bonsai, més petita, més maca, i que faci resaltar més bellesa de l'arbre.

  Para este año 2013, el siguiente paso, será volver a podar después de la floración y recolocar algunas ramas con alambre. Probablemente, en el 2014 si todo va bien, lo cambiaré a una maceta de bonsai mas pequeña, mas bonita y que haga resaltar la belleza del árbol.

  Pour cettte année 2013, l'étape suivante, consistera a faire une taille d'entretien après la floraison et positionner quelsques branches  avec l'aide des ligatures. En 2014, si tout va bien, je voudrais le rempoter dans un pot a bonsai plus petit, plus jolis, et qui puisse mêttre en évidence la beauté de l'arbre.
  03/10/2011

  03/10/2011

  01/11/2011

  21/01/2012

  
  
  21/01/2012

  
  

  
  21/01/2012


  


  16/12/2012


  

  22/12/12
  22/12/12

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario