viernes, 7 de diciembre de 2012

PUNICA GRANATUM - MAGRANERA - GRANADO - GRENADIER

I

  • Data adquisició-Fecha adquisición-Date acquisition: 31/03/12
  • Lloc adquisició-Lugar adquisición-Lieu acquisition:Mistral Bonsai (CAMARLES)-TGN
  • Origen:
  • Edat aprox-Edad aprox-Age aprox: 9 anys
  • Tipus abono-Tipo abono-Type d'engrais: BIOGOLD
TREBALLS-TRABAJOS-TRAVAUX:
20/10/12: Poda estructural i filferrat
20/10/12: Poda estructural i alambrado
20/10/12: Taille de structure et ligature

NOTES-NOTAS-NÔTES:

Vaig adquirir aquesta aquesta magranera durant el mes de mars del 2012. Fa temps que volia una, i aquesta tot i que era petita, em va semblar maca. Cap al mes de setembre del 2012, va començar a florir. Tot i que va fer bastantes flor, cap de elles var arribar a terme, no sé per quin motiu... Desprès de perdre la fulla, cap al mes d'octubre, li vaig fer una poda estructural i la vaig filferrar. Els propers treballs es faran durant els mesos de febrer o mars del 2013. Tinc previst canviar-li el substrat i acabar aquesta primera poda estructural. Hi ha una branca que s'ha de treure, però de moment s'ha mantingut per no estressar l'arbre.
Adquirí este granado durante el mes de marzo del 2012. Hace tiempo que me apetecía tener uno y este, aunque es pequeño, me pareció bonito. Hacia el mes de septiembre del 2012, empezó a florecer bastante bien, pero ninguna de ellas llego a buen puerto, no se porque motivo... Después de perder toda la hoja hacia el mes de  octubre, le hice una poda estructural y lo alambré. Los próximos trabajos estan previstos para los meses de febrero o marzo del 2013. Tengo previsto cambiarle la tierra i acabar la primera poda esctructural. Hay una rama que aun tengo que podar, pero de momento se ha mantenido para no estresar al árbol. 
J'ai acquis ce grenadier pendant le mois de març du 2012. Ça faisait longtemps que je voulais en avoir un, et celui-ci, même  étant petit, m'a parut assez joli. Aux alentours du moi de septembre 2012 il començat a fleurir. Malgrés qu'il a fleurit assez bien aucune fleur a pu arrivée a maturer et je ne sais pas le motif... Après la perte de tout le feuillage, pendant le mois d'octobre, je lui ai fait une taille de structure et j'ai ligaturé les branches. Les prochains travaux sont prévus pour le mois de février ou mars du 2013 ou je fairais un changement de terre et je finirais la première taille de structure. Il y a une branche qu'il faut encore tailler, mais je la conserve en ce moment pour ne pas stresser l'arbre.10/12

10/12

10/12

10/12

No hay comentarios:

Publicar un comentario