sábado, 8 de diciembre de 2012

OLEA EUROPAEA - OLIVERA - OLIVO - OLIVIER

  • Data adquisició-Fecha adquisición-Date acquisition:26/02/12
  • Lloc adquisició-Lugar adquisición-Lieu acquisition:Tarragona SOSHUN mostra bonsai
  • Origen: Soller (Mallorca)
  • Edat aprox-Edad aprox-Age aprox: 13 anys
  • Tipus abono-Tipo abono-Type d'engrais: BIOGOLD
TREBALLS-TRABAJOS-TRAVAUX:
24/03/12: Trasplant de la torrreta original (petita de plàstic) a la torreta actual de la foto.
24/03/12: Trasplante de la maceta original (pequeña plástico) a la maceta de bonsai foto.
24/03/12: Rempotage du pot originel (petite plastique) au pot bonsai de la photo.


NOTES-NOTAS-NÔTES:
L'olivera ha estat des del mes de mars 2012 afafant forces. L'he abonada amb Biogold una vegada al mes i durant l'octubre i novembre, he combinat el Biogold amb un abonament líquid baix amb nitrògen.
 
El olivo ha estado desde el mes de marzo 2012 cogiendo fuerzas. Lo he abonado con Biogold una vez al mes i durante el mes de octubre i noviembre, he combinado el Biogold con un abono líquido bajo en nitrógeno.
J'ai laissé l'olivier prendre des forces depuis le mois de mars 2012. J'ai mis de l'engrais (Biogold) une fois par mois, et pendant les mois d'octobre et novembre j'ai combiné le Biogold avec un agrais liquide bas en nitrogène.
                                             


08/12


 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario